0

Uw winkelwagen is leeg

AGB

AGB

1. toepassingsgebied

Voor alle bestellingen via onze online shop gelden uitsluitend de volgende AV. Afwijkingen van deze AV zijn slechts van kracht indien wij deze schriftelijk bevestigen.

2 Aanbod en sluiting van het contract

Door de producten in de online winkel te plaatsen, doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst voor deze artikelen. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer te allen tijde vóór het verzenden van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de correctiehulpmiddelen die u daartoe in het bestelproces ter beschikking worden gesteld en worden toegelicht. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod van de goederen in de winkelwagen aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging per e-mail. De koopovereenkomst is reeds gesloten door op de bestelknop te klikken.

3 Taal van het contract, opslag van de contracttekst
De voor het sluiten van het contract beschikbare talen zijn Duits en Engels.

De tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen.

4. leveringsvoorwaarden

Verzendkosten zullen worden toegevoegd aan de aangegeven productprijzen. U kunt meer te weten komen over de hoogte van de verzendkosten bij de aanbiedingen.

Data en leveringstermijnen in de orderbevestiging zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opgave van bepaalde levertermijnen en -data door Bonsana AG geschiedt onder voorbehoud van een correcte en tijdige levering door leveranciers en fabrikanten.

5. betaling
U kunt veilig betalen met creditcard, Twint, Applepay, Paypal of kopen op rekening met afbetalingsfaciliteit (POWERPAY).

MF Groep / POWERPAY biedt de betalingsmethode "aankoop op rekening" aan als externe betalingsdienstaanbieder. Met de enkele factuur kunt u uw online aankoop eenvoudig per factuur betalen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u in de daaropvolgende maand een maandelijkse factuur met een overzicht van uw bestelling.

Bij de sluiting van het aankoopcontract neemt POWERPAY de ontstane factuurvordering over en handelt de overeenkomstige betalingsmodaliteiten af. Bij aankoop op rekening aanvaardt u naast onzeAGBook de AGB van POWERPAY . (powerpay.ch/nl/agb).

6. eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7. transportschade

Klachten over beschadiging, vertraging, verlies of slechte verpakking moeten ons onmiddellijk na ontvangst van de zending worden gemeld.

8 Garantie en waarborgen

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wettelijke garantie van toepassing.

De gegevens in onze verkoopdocumenten (tekeningen, afbeeldingen, afmetingen, gewichten en andere prestaties) dienen slechts te worden opgevat als benaderende waarden en vormen geen garantie van eigenschappen, tenzij zij uitdrukkelijk en schriftelijk als bindend zijn aangeduid.

Garantieclaims verjaren [1 jaar en voor consumenten 2 jaar] na levering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing vervalt elke garantie voor zover het gebrek daaraan te wijten is. Dit geldt ook als het defect te wijten is aan ondeskundig gebruik, opslag en behandeling. Onbeduidende afwijkingen van de gegarandeerde kenmerken van de goederen geven geen aanleiding tot garantierechten. Aansprakelijkheid voor normale slijtage en verbruiksartikelen/toebehoren is uitgesloten. Garantieaanspraken jegens Bonsana AG kunnen alleen door de directe koper worden ingeroepen en zijn niet overdraagbaar.

Informatie over eventuele aanvullende garanties en de exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online winkel.

Klantenservice: U kunt onze klantenservice voor vragen, klachten en claims bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur per telefoon op 044 980 44 22 of per e-mail op help@bonsana.ch.

9. aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Bonsana AG is uitgesloten voor zover dit wettelijk is toegestaan.

10. gegevensbescherming

Het privacybeleid maakt integraal deel uit van deze voorwaarden en bepalingen. Door deze voorwaarden te aanvaarden, stemt u ook in met het privacybeleid.

11 Toepasselijk recht en bevoegderechtbank
Op de rechtsverhouding tussen u en ons is uitsluitend het Zwitserse recht van toepassing (met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11.04.1980 (CISG)). De plaats van bevoegdheid is Ebmatingen ZH.