0

Uw winkelwagen is leeg

Gegevensbescherming

Privacybeleid
Dank u voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens.

Opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Wij slaan alleen toegangsgegevens op in zogenaamde serverlogbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, de datum en het tijdstip van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te waarborgen en ons aanbod te verbeteren, en stellen ons niet in staat conclusies te trekken over uw persoon.

Gegevensverzameling en -gebruik voor contractverwerking en bij het openen van een klantenrekening
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantenrekening opent. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst en voor de behandeling van uw vragen. Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u hierna informeren. De verwijdering van uw klantenrekening is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een functie die voor dit doel in de klantenrekening is voorzien.

Gegevensoverdracht voor de uitvoering van het contract
Voor de uitvoering van het contract geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u in het bestelproces kiest, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan betalingsdienstaanbieders die door ons zijn belast of aan de gekozen betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, voor zover u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens de bestelprocedure bij de betalingsdienstaanbieder registreren met uw toegangsgegevens. In dit verband is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Gebruik van gegevens bij inschrijving voor de e-mailnieuwsbrief
Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de voor dit doel benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te zenden, in overeenstemming met uw toestemming. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen.

Gebruik van gegevens voor reclame per post en uw recht van verzet
Bovendien behouden wij ons het recht vooromuw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover wij deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen - uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroep, branche of bedrijfsnaam in samengevatte lijsten op te slaan en deze voor onze eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bijv. om u per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

Kredietbeoordeling en score
Indien wij vooruitbetalingen doen, bijvoorbeeld in het geval van aankoop op rekening, behouden wij ons het recht voor om een identiteits- en kredietbeoordeling te laten uitvoeren door gespecialiseerde dienstverlenende bedrijven (kredietagentschappen) om onze rechtmatige belangen te beschermen. Daartoe geven wij uw voor een kredietbeoordeling vereiste persoonsgegevens door aan de volgende onderneming(en):

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss

De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) omvatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedures en bij de berekening waarvan onder meer adresgegevens worden betrokken. Wij gebruiken de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een weloverwogen beslissing over de totstandbrenging, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. Met uw beschermingswaardige belangen wordt rekening gehouden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Gebruik van cookies
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u ons de volgende keer bezoekt (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics, zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browserplugin kunt u op deze link klikken om het verzamelen door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

 

Recht op informatie en contact
U hebt recht op gratis informatie over uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, als u informatie wilt, als u gegevens wilt corrigeren, blokkeren of wissen en als u verleende toestemmingen wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.